Phương pháp sơ đồ quy tắc đếm - Hoán Vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Đây là phần 54 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 54 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay  Quy tắc cộng Một công việc được hoàn thành bởi 2 (hay nhiều) phương án. Nếu có m cách thực hiện phương án 1 […]

read more →

Lý thuyết và bài tập chương tổ hợp xác suất và nhị thức Newton

Đây là phần 46 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 46 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết và bài tập chương tổ hợp xác suất và nhị thức Newton Bài 1: Quy tắc đếm  Lý thuyết và bài tập quy tắc đếm: Quy tắc đếm Bài […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất

Đây là phần 45 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 45 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất Bài 10 (trang 77 SGK Đại số 11): Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy […]

read more →

Ôn tập xác suất phần 2 bài tập xác suất

Đây là phần 44 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 44 of 146 trong Series Toán lớp 11Ôn tập xác suất phần 2 bài tập xác suất Bài 5 (trang 76 SGK Đại số 11): Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và ba bạn nữ ngồi thành sáu […]

read more →

Ôn tập chương tổ hợp xác suất nhị thức Newton (phần 1)

Đây là phần 43 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 43 of 146 trong Series Toán lớp 11Ôn tập chương tổ hợp xác suất nhị thức Newton (phần 1) Bài 1 (trang 76 SGK Đại số 11): Phát biểu quy tắc cộng Lời giải Bài 1 (trang 76 SGK […]

read more →

Bài 1, 2 ,3,4,5,6,7 trang 74 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 42 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 42 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1, 2 ,3,4,5,6,7 trang 74 sách giáo khoa đại số 11 Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11): Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng […]

read more →

Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11) và lời giải Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11)

Đây là phần 41 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 41 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11) và lời giải Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11) Bài 5: Xác suất của biến cố Bài 1 (trang 74 […]

read more →

Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11) và lời giải Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11)

Đây là phần 40 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 40 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11) và lời giải Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11) Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa […]

read more →

error: Content is protected !!