Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN. Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Đây là phần 55 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 55 of 136 trong Series Toán lớp 9Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung 1. Góc ở tâm Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm 2. Số đo cung […]

read more →

error: Content is protected !!