Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 75 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 75 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 sách giáo khoa đại số 11 Bài 1 (trang 121 SGK Đại số 11): Có 1kg chất phóng xạ độc hại. […]

read more →

Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân

Đây là phần 65 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 65 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số […]

read more →

Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng

Đây là phần 64 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 64 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng, biết: a.u3 = 3 và u5 = 27 b.u4 – u2 = 25 và […]

read more →

Bài 2 (trang 103 SGK Đại số 11): Cho cấp số nhân (un) với công bội q

Đây là phần 63 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 63 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 2 (trang 103 SGK Đại số 11): Cho cấp số nhân (un) với công bội q a.Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm q b.Biết q = 2/3 , u4 = […]

read more →

Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân

Đây là phần 62 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 62 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân Lời giải Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): Để chứng minh dãy (un) là cấp số […]

read more →

Lý thuyết và bài tập cấp số nhân

Đây là phần 61 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 61 of 146 trong Series Toán lớp 111. Định nghĩa un là cấp số nhân ⇔un+1=un.q với n∈N∗ Công bội q=un+1/un 2. Số hạng tổng quát: un=u1.qn−1,(n≥2)un=u1.qn−1,(n≥2) 3. Tính chất: (uk)^2=uk−1.uk+1 hay |uk|^2=uk−1.uk+1k≥2  4. Tổng n số hạng đầu Sn=u1(qn−1)/(q−1) (q≠1)

read more →

error: Content is protected !!