Vẫn áp dụng cộng điểm nghề cho học sinh khi thi tuyển vào lớp 10

Thi tuyển lớp 10 ở TP.HCM vẫn áp dụng cộng điểm nghề UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019. Theo đó, học sinh thi tuyển vào lớp 10 vẫn sẽ được cộng điểm […]

read more →

error: Content is protected !!