Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11) Lời giải Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11)

Đây là phần 60 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 60 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11): Từ 0 đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu có chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông […]

read more →

Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11):Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m

Đây là phần 59 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 59 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11): Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc, […]

read more →

Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn.

Đây là phần 58 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 58 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn. a.Hãy viết các hệ […]

read more →

Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): bài tập cấp số cộng

Đây là phần 57 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 57 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầy và công sai của nó. […]

read more →

error: Content is protected !!