Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng

Đây là phần 22 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 22 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCông thức lượng giác cơ bản và mở rộng 1. Tính chất tuần hoàn 2. Công thức lượng giác các cung liên quan đặc biệt […]

read more →

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Đây là phần 21 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 21 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCông thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện 1. Khối hộp chữ nhật 2. Khối chóp […]

read more →

error: Content is protected !!