Sẽ thay đổi quy định làm tròn điểm trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2016

Sẽ thay đổi quy định làm tròn điểm trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2016 Dự thảo thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục vừa […]

read more →

error: Content is protected !!