Các phương pháp tìm nhanh cực trị của hàm số

Đây là phần 51 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 51 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayPhương pháp 1: Tìm cực trị bằng cách sử dụng bảng biến thiên Các bước lập bảng biến thiên ta đã được biết trong phương […]

read more →

Các dạng toán cực trị hàm số cơ bản và nâng cao

Đây là phần 50 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 50 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayDạng 1: Tìm m để hàm số y=f(x) đạt cực đại hoặc cực tiểu tại x0 Phương pháp: ta sử dụng điều kiện sau: Nếu {f′(x0)=0f"(x0)>0 thì hàm số đạt cực […]

read more →

Cực trị hàm số trùng phương

Đây là phần 31 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 31 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayBài toán tổng quát: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c (a, b, c phụ thuộc vào tham số m). Tìm m để hàm số […]

read more →

error: Content is protected !!