Các dạng bài toán đến khảo sát hàm số và phương pháp giải

Đây là phần 16 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 16 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ Dạng 1: Cho hàm số y =f(x,m) có tập xác định D. Tìm điều kiện của […]

read more →

error: Content is protected !!