Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 86 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 86 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11: đạo hàm, cách tính đạo hàm, hàm phân thức, hàm đa thức, hàm lượng […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 85 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 85 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11: Cách tính đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm hàm phân thức, hàm hợp […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162, 163 sách giáo khoa toán 11

Đây là phần 84 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 84 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162, 163 sách giáo khoa toán 11 Quy tắc tính đạo hàm Bài 1 (trang 162 SGK Đại số […]

read more →

Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trang 157 sách giáo khoa 11

Đây là phần 83 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 83 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trang 157 sách giáo khoa 11 Bài 4 (trang 156 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng hàm số: Không có đạo hàm […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11)

Đây là phần 82 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 82 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 157 SGK Đại số 11) Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11): Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng: […]

read more →

Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến

Đây là phần 81 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 81 of 146 trong Series Toán lớp 11Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm Ý nghĩa đạo hàm Bài 3: […]

read more →

error: Content is protected !!