Lý thuyết và bài tập đạo hàm cấp hai đạo hàm cấp cao

Đây là phần 89 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 89 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết và bài tập đạo hàm cấp hai đạo hàm cấp cao Lý thuyết đạo hàm cấp hai (định nghĩa đạo hàm cấp 2) 1. Định nghĩa đạo hàm […]

read more →

Bài 4: Vi phân - chương 5 đạo hàm - Lý thuyết vi phân - chương 5 đạo hàm

Đây là phần 87 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 87 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 4: Vi phân - chương 5 đạo hàm; Lý thuyết vi phân - chương 5 đạo hàm Lý thuyết vi phân - chương 5 đạo hàm Cho hàm số y=f(x)y=f(x) xác định […]

read more →

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 86 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 86 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11: đạo hàm, cách tính đạo hàm, hàm phân thức, hàm đa thức, hàm lượng […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 85 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 85 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11: Cách tính đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm hàm phân thức, hàm hợp […]

read more →

error: Content is protected !!