Bài 5 (trang 92 SGK Đại số 11): dãy nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn?

Đây là phần 55 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 55 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 5 (trang 92 SGK Đại số 11): dãy nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn? Bài 5 (trang 92 SGK Đại số 11): Trong các dãy số […]

read more →

Bài 3 bài 4 (trang 92 SGK Đại số 11) bài tập dãy số lớp 11

Đây là phần 54 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 54 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 92 SGK Đại số 11): Dãy số (un) cho bởi u1 = 3, un+1 = √(1+un2) , n > 1 a. Viết năm số hạng đầu của dãy số. b. […]

read more →

Lý thuyết về dãy số, các khái niệm và tính chất của dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn

Đây là phần 53 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 53 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết về dãy số, các khái niệm và tính chất của dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn 1. Định nghĩa dãy số a) Mỗi hàm […]

read more →

error: Content is protected !!