Bài 5 (trang 92 SGK Đại số 11): dãy nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn?

Đây là phần 55 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 55 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 5 (trang 92 SGK Đại số 11): dãy nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn? Bài 5 (trang 92 SGK Đại số 11): Trong các dãy số […]

read more →

Bài 3 bài 4 (trang 92 SGK Đại số 11) bài tập dãy số lớp 11

Đây là phần 54 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 54 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 92 SGK Đại số 11): Dãy số (un) cho bởi u1 = 3, un+1 = √(1+un2) , n > 1 a. Viết năm số hạng đầu của dãy số. b. […]

read more →

Lý thuyết về dãy số, các khái niệm và tính chất của dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn

Đây là phần 53 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 53 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết về dãy số, các khái niệm và tính chất của dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn 1. Định nghĩa dãy số a) Mỗi hàm […]

read more →

Bài 3 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức:

Đây là phần 51 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 51 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức: a.3n > 3n + 1 b.2n+1 > 2n […]

read more →

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Đây là phần 47 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 47 of 146 trong Series Toán lớp 11Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân gồm các bài sau đây: Bài […]

read more →

Bài 1 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với n ∈ N*, ta có các đẳng thức:

Đây là phần 49 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 49 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với n ∈ N*, ta có các đẳng thức: Bài 1 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với […]

read more →

error: Content is protected !!