Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 3)

Đây là phần 17 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 17 of 136 trong Series Toán lớp 9Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 3) Phần trắc nghiệm Câu 1. Số có căn bậc hai số học của nó bằng 9 là: A. -3    B. 3    C.-81    D.81 […]

read more →

error: Content is protected !!