Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nam Định ( Đề 2 )

Đây là phần 106 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 106 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nam Định ( Đề 2 ) HÌNH HỌC  Bài 4: cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn […]

read more →

Đề thi thử lớp 10 THPT trường THCS Lê Ngọc Hân

Đây là phần 63 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 63 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử lớp 10 THPT trường THCS Lê Ngọc Hân    HÌNH HỌC  Bài 4: cho điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm O. […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 huyện Ý Yên

Đây là phần 48 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 48 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 huyện Ý Yên   HÌNH HỌC. Bài 4: cho tam ABC nhọn (AB<AC) đường cao AH […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 huyện Xuân Trường năm học 2018-2019

Đây là phần 47 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 47 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 huyện Xuân Trường năm học 2018-2019 HÌNH HỌC Bài 4: cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). […]

read more →

Đề thi và HDC Thi thử 10 của liên trường Mạc Đĩnh Chi- Nguyễn Trãi - Hoàng Hoa Thám - Quận Ba Đình - Hà Nội.

Đây là phần 24 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 24 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi và HDC Thi thử 10 của liên trường Mạc Đĩnh Chi- Nguyễn Trãi - Hoàng Hoa Thám - Quận Ba Đình - Hà Nội. […]

read more →

error: Content is protected !!