Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Bình An

Đây là phần 108 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 108 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Bình An  HÌNH HỌC  Bài 5: cho tam giác nhọn ABC (AB<AC). Đường tròn tâm O đường kính […]

read more →

Đề thi thử lớp 10 trường THCS Vĩnh Tuy

Đây là phần 99 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 99 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử lớp 10 trường THCS Vĩnh Tuy   HÌNH HỌC Bài 4: cho nữa đường tròn (O), đường kính BC. Gọi D ( khác […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Ngô Quyền

Đây là phần 78 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 78 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Ngô Quyền HÌNH HỌC Bài 4: A. cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O;R). […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS - THPT Lương Thế Vinh

Đây là phần 76 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 76 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS - THPT Lương Thế Vinh   HÌNH HỌC Bài 4: cho một điểm A cố định ở ngoài […]

read more →

error: Content is protected !!