Đề thi thử và lớp 10 trường THCS Đông Dư

Đây là phần 105 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 105 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử và lớp 10 trường THCS Đông Dư HÌNH HỌC Bài 4: cho đường tròn (O) đường kính AB. Gọi I là trung điểm […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 phòng GD-ĐT Hải Hậu

Đây là phần 104 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 104 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 phòng GD-ĐT Hải Hậu HÌNH HỌC Bài 4: cho đường tròn (O) đường kính BC. Trên đoạn OC lấy điểm […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành

Đây là phần 103 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 103 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành   HÌNH HỌC Bài 5: cho đường tròn (O;R) và đường thẳng d […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 THPT trung tâm BDVH Trí Đức

Đây là phần 96 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 96 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 THPT trung tâm BDVH Trí Đức HÌNH HỌC Bài 4: cho nửa đường tròn (O), đường kính BC. Gọi D […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 phòng GD-ĐT Chương Mỹ

Đây là phần 89 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 89 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 phòng GD-ĐT Chương Mỹ HÌNH HỌC Bài 4: cho đường tròn tâm (O) dây BC (khác đường kính) cố định. […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Nguyễn Công Trứ

Đây là phần 88 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 88 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Nguyễn Công Trứ HÌNH HỌC Bài 4: cho đường tròn tâm O, đường kính AB =2R. Gọi I […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 THPT quận Ngô Quyền

Đây là phần 79 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 79 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi thử vào lớp 10 THPT quận Ngô Quyền HÌNH HỌC Bài 4: A.cho nữa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Gọi H […]

read more →

error: Content is protected !!