Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Đây là phần 144 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 144 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 1. Định nghĩa: phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất […]

read more →

error: Content is protected !!