Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Đây là phần 119 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 119 of 136 trong Series Toán lớp 9Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Tìm tọa độ giao điểm A. Phương pháp giải 1. Với hai đường thẳng y=ax+b (d) và y=a'x + b' ( […]

read more →

error: Content is protected !!