Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đây là phần 142 of 145 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 142 of 145 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1. Về kiến thức.     - Định nghĩa: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khi nó vuông góc với mọi […]

read more →

Công thức xác định vị trí tương đối trong không gian: đường thẳng, mặt phẳng

Đây là phần 40 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 40 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayVị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Xét bài toán: Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P):A1x+B1y+C1z+D1=0và (Q):A2x+B2y+C2z+D2=0. Xét vị trí tương đối giữa […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về đường thẳng - Toán hình 10

Đây là phần 33 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 33 of 109 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về đường thẳng - Toán hình 10 A. Lý thuyết về đường thẳng - Toán hình 10 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Định nghĩa […]

read more →

error: Content is protected !!