Các bài toán tích phân nâng cao – Phạm Minh Tuấn

ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN NÂNG CAO Bài viết cùng chủ đề: Chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Lê Văn Đoàn   Trích dẫn tài liệu: + Cho hai hàm […]

read more →

error: Content is protected !!