Tìm điều kiện để hàm số là hàm bậc nhất. Hàm số đồng biến, nghịch biến

Đây là phần 125 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 125 of 136 trong Series Toán lớp 9Tìm điều kiện để hàm số là hàm bậc nhất. Hàm số đồng biến, nghịch biến A. Phương pháp giải Hàm số y=ax+b là hàm số bậc nhất ⇔ a […]

read more →

error: Content is protected !!