Tổng và hiệu của hai vectơ

Đây là phần 85 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 85 of 115 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ 1. Tổng của hai vectơ Cho hai vectơ a→, b→ . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ AB−→−=a→ , AB−→−=b→ . Vectơ AC−→− được gọi là tổng của hai vectơ a→ và b→ . AC−→−=a→+b→ […]

read more →

error: Content is protected !!