Phương pháp tìm nguyên hàm của hàm số

Đây là phần 48 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 48 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay Phương pháp đổi biến số Ta biết rằng nếu ∫f(x)dx=F(x)+C thì ∫f(t)dt=F(t)+C. Từ đó ta có phương pháp để tìm nguyên hàm của những hàm số dạng g(x)=f(u(x))u′(x) bằng […]

read more →

error: Content is protected !!