Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Đây là phần 139 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 139 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 1. Phép chiếu song song     a) Khái niệm:     Cho mặt phẳng (P) và đường […]

read more →

error: Content is protected !!