Phương trình đường tròn

Đây là phần 53 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 53 of 115 trong Series Toán lớp 10Phương trình đường tròn 1. Định nghĩa : Đường tròn (O) là tập hợp các điểm M(x, y) sao cho khoảng cách từ M đến một điểm O(a,b) là một […]

read more →

error: Content is protected !!