Phương trình lượng giác nâng cao lớp 11

Đây là phần 42 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 42 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayBài 1. Giải phương trình: 1sin2x+1sin4x+....+1sin2nx=0 Hướng dẫn giải 1sin2a=sinasina.sin2a=sin(2a−a)sina.sin2a=sin2a.cosa−sina.cos2asina.sin2a=cota−cot2a Vậy 1sin2x+1sin4x+....+1sin2nx=0⇔cotx−cot2x+cot2x−cot4x+......+cot2n−1x−cot2nx=0⇔cotx=cot2nx⇔x=k1−2nπ(k∈) Bài 2. Giải phương trình: 3√sin2x−cos2x−5sinx+(2−3√)cosx+3+3√2cosx+3√=1 Hướng dẫn giải Điều kiện: 2cosx+3–√≠0⇔cosx≠−3√2 3√sin2x−cos2x−5sinx+(2−3√)cosx+3+3√2cosx+3√=1⇔3–√sin2x−cos2x−5sinx−3–√cosx+3=0⇔3–√cosx(2sinx−1)+2sin2x−5sinx+2=0⇔3–√cosx(2sinx−1)+(2sinx−1)(sinx−2)=0⇔(2sinx−1)(3–√cosx+sinx−2)=0 Đến đây bạn […]

read more →

Công thức lượng giác cơ bản

Đây là phần 36 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 36 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayPhương trình lượng giác cơ bản là những phương trình có dạng f(x) = a. Trong đó f(x) là một trong bốn hàm số sinx, cosx, tanx, cotx […]

read more →

Phương trình lượng giác hay và khó

Đây là phần 34 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 34 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayPhương trình lượng giác là một nội dung quan trọng trong chương trình đại số - giải tích 11. Trong bài viết trước ta đã […]

read more →

error: Content is protected !!