Bài tập phương trình tiếp tuyến cơ bản và nâng cao

Đây là phần 39 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 39 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayTÓM TẮT LÝ THUYẾT Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)  tại điểm M(x0,y0) có phương trình là: y−y0=f′(x0)(x−x0) Điểm M(x0,y0) được gọi là tiếp điểm của tiếp tuyến và […]

read more →

error: Content is protected !!