Tóm tắt lý thuyết số phức và bài tập số phức

Đây là phần 47 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 47 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay  Định nghĩa số phức - Mỗi biểu thức dạng a+bi(a,b∈R) được gọi là một số phức, trong đó: + a là phần thực. + b là […]

read more →

Phương pháp giải nhanh phương trình số phức cơ bản và nâng cao

Đây là phần 46 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 46 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayTrong bài này ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp giải phương trình số phức: Phương pháp 1: rút z hoặc z¯ Phương pháp này có thể […]

read more →

error: Content is protected !!