Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác

Đây là phần 94 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 94 of 136 trong Series Toán lớp 9Tỉ số lượng giác của góc nhọn A. Phương pháp giải 1. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn: 1, sin α = AB/AC 2, cos α […]

read more →

error: Content is protected !!