Ứng dụng của tích phân trong hình học

Đây là phần 14 of 26 trong Series Toán 12

Đây là phần 14 of 26 trong Series Toán 12Ứng dụng của tích phân trong hình học 1. Tính diện tích hình phẳng a) Nếu hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) liên tục t […]

read more →

error: Content is protected !!