Bảng phân bố tần số và tần suất

Đây là phần 108 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 108 of 115 trong Series Toán lớp 10BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Dấu hiệu. Giá trị của dấu hiệu  Vấn đề người điều tra ngiên cứu […]

read more →

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Đây là phần 106 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 106 of 115 trong Series Toán lớp 10BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1.Khái niệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn   Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong […]

read more →

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 105 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 105 of 115 trong Series Toán lớp 10A. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1.Khái niệm  Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến x so sánh hai hàm số f(x) và g(x) trên trường số thực dưới một trong các dạng {\displaystyle f(x)<g(x),f(x)>g(x),f(x)\leq […]

read more →

Bất đẳng thức

Đây là phần 104 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 104 of 115 trong Series Toán lớp 101.Khái niệm bất đẳng thức Trong toán học, một bất đẳng thức (tiếng Anh:Inequality) là một phát biểu về quan hệ thứ tự giữa hai đối tượng. (Xem thêm: đẳng thức) Ký hiệu {\displaystyle a<b\!\ […]

read more →

Bài tập: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Đây là phần 103 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 103 of 115 trong Series Toán lớp 10Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 1 (trang 68 SGK Đại số 10): Cho hệ phương trình Tại sao không cần giải ta cũng kết luận […]

read more →

Bài tập: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Đây là phần 102 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 102 of 115 trong Series Toán lớp 10Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai Bài 1 (trang 62 SGK Đại số 10): Giải các phương trình: Lời giải: a) Điều kiện: 2x + 3 ≠ […]

read more →

Bài tập: Hàm số bậc hai

Đây là phần 100 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 100 of 115 trong Series Toán lớp 10Hàm số bậc hai Bài 1 (trang 49 SGK Đại số 10): Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của một […]

read more →

error: Content is protected !!