Các bài toán điển hình thi lớp 10. Bài 1: rút gọn biểu thức.

Đây là phần 135 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 135 of 136 trong Series Toán lớp 9VẤN ĐỀ I: RÚT GỌN BIỂU THỨC Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau: Câu 2:  Cho biểu thức: 1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A […]

read more →

error: Content is protected !!