Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân

Đây là phần 65 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 65 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số […]

read more →

error: Content is protected !!