Tìm hiểu về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Đây là phần 104 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 104 of 136 trong Series Toán lớp 9Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung A. Phương pháp giải 1. Định nghĩa Cho xy là tiếp tuyến tại A với đường tròn (O). Góc ∠BAx có […]

read more →

error: Content is protected !!