Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TIỄN Bài viết cùng chủ đề: Bài tập tích phân chống Casio – Nguyễn Tiến Chinh   Tài liệu gồm 36 trang với 67 bài toán ứng dụng của tích phân […]

read more →

error: Content is protected !!