Thi thử chuyên ngữ vào ngày nào? đợt thi nào?

Thi thử chuyên ngữ vào ngày nào? đợt thi nào?

Năm 2019, Trường tổ chức bao nhiêu đợt thi thử, và hạn đăng ký là ngày nào?

Đáp: Năm 2019, Trường tổ chức 04 đợt thi thử:

Đợt 1: Chủ nhật, ngày 06/01/2019

Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 25/12/2018.

Đợt 2: Chủ nhật, ngày 24/02/2019

Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 11/02/2019.

Đợt 3: Chủ nhật, ngày 24/3/2019

Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 11/03/2019.

Đợt 4: Chủ nhật, ngày 21/4/2019

Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 10/04/2019.

Hỏi: Lệ phí dự thi thử của trường là bao nhiêu?

Đáp: Lệ phí đăng ký thi thử là 450.000đ/3 môn/đợt thi/thí sinh, riêng đối với các thí sinh lớp 7 và lớp 8 chỉ dự thi ĐGNL Ngoại ngữ thì lên phí dự thi thử là 150.000đ/môn/đợt.

 Hỏi: Hồ sơ và lệ phí dự thi chính thức là bao nhiêu? Và thời gian phát hành và hạn nộp hồ sơlà khi nào?

Đáp: Hồ sơ dự thi chính thức được phát hành tại Văn phòng Nhà trường, 20.000đ/bộ, lệ phí dự thi chính thức là 450.000đ/thí sinh/

Trường đã phát hành hồ sơ từ ngày 03/01/2019, nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 15/3/2019 đến hết ngày 20/4/2019.

Xem thông báo chi tiết về tuyển sinh lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ năm 2019 tại đây: http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-lop-10-truong-thpt-chuyen-ngoai-ngu-nam-2019/

 

Tôi có thể đến đăng ký thi thử chuyên ngữ tại đâu?

Thi thử chuyên ngữ vào ngày nào? đợt thi nào?

Để thi vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh cần phải làm bài thi các môn nào? Và thời lượng ra sao?