Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 và đáp án

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết "Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 và đáp án" gồm đầy đủ dạng toán trắc nghiệm thuộc các chuyên đề toán Đại số và Hình học học kì I lớp 11. Đi kèm với đáp án, bài viết sẽ giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài để có thể ôn tập kiểm tra học kì môn Toán thật kĩ càng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổng hợp các bài toán tổ hợp - xác suất hay và Đáp án

Một số đề kiểm tra Hình học 12 Chương 1

12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 Chương 1 và Đáp án

Trắc nghiệm tổ hợp - xác suất lớp 11 và Đáp án chi tiết

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong "Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 và đáp án":

Câu 1 (Chương 1): Đồ thị hàm số y = cos(x-pi/2) được suy ra từ đồ thị (C) của hàm số y = cos x bằng cách:

A. Tịnh tiến (C) xuống dưới một đoạn có độ dài là pi/2

B. Tịnh tiến (C) qua trái một đoạn có độ dài là pi/2

C. Tịnh tiến (C) qua phải một đoạn có độ dài là pi/2'

D. Tịnh tiến (C) lên trên một đoạn có độ dài là pi/2