Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia phần I: Đại Số

Đây là phần 11 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia phần I: Đại Số

PHẦN I: ĐẠI SỐ

1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

 

Series Navigation<< Tổng hợp kiến thức giải nhanh toán lớp 12Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia. Phần II: Lượng Giác >>