Tổng hợp đề thi giữa kì toán lớp 12

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 12

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-dinh-ky-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2018-2019-truong-thpt-kim-lien-ha-noi

2. Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-1-tiet-chuong-1-giai-tich-12-nam-2017-2018-truong-nguyen-binh-khiem-gia-lai

3. Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-chat-luong-giua-hk1-toan-12-nam-2018-2019-truong-thpt-giao-thuy-b-nam-dinh

4. Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 11 năm 2017 – 2018 trường Trần Hưng Đạo – Khánh Hòa

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-1-tiet-chuong-1-hinh-hoc-11-nam-2017-2018-truong-tran-hung-dao-khanh-hoa

5. Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-1-tiet-giai-tich-12-chuong-1-nam-hoc-2018-2019-truong-thpt-vinh-loc-tt-hue

6. Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Thái Phiên – Hải Phòng

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Thái Phiên – Hải Phòng mã đề 132 gồm 5 trang được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 80% tổng số điểm, phần tự luận gồm 2 câu, chiếm 20% tổng số điểm, học sinh làm bài trong 45 phút.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2018-2019-truong-thpt-thai-phien-hai-phong

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 – 2019 trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến – Bình Dương lần 5

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến – Bình Dương lần 5 được chia sẻ bởi giáo viên nhà trường gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm kiểm tra kiến thức Toán 12 định kỳ giúp học sinh rèn luyện từng bước để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán, đề kiểm tra có đáp án.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-toan-12-nam-2018-2019-truong-thcs-va-thpt-nguyen-khuyen-binh-duong-lan-5

8. Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THCS – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội mã đề 110 được biên soạn nhằm kiểm tra các kiến thức Toán 12 đã học: hàm số và đồ thị, khối đa diện và thể tích, lũy thừa, mũ và logarit, mặt cầu … đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian để làm bài là 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 18/10/2018, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề 110, 111, 112, 113.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2018-2019-truong-luong-vinh-ha-noi

9. Đề kiểm tra chất lượng bán kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nho Quan A – Ninh Bình

Đề kiểm tra chất lượng bán kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nho Quan A – Ninh Bình mã đề 115 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi, đề gồm 7 trang, học sinh làm bài thi trong vòng 90 phút, đề chỉ giới hạn trong nội dung chương trình Toán 12 đã học như hàm số và đồ thị, khối đa diện và thể tích khối đa diện, các bài toán thực tế có liên quan … đề kiểm tra có đáp án.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2018-2019-truong-luong-vinh-ha-noi

10. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Trị

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Trị gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm (60 phút) và 3 bài toán tự luận (30 phút), kỳ thi diễn ra vào ngày 29/12/2017, đề thi có đáp án các mã đề 132, 209, 357, 485, 570, 628.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-hk1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-gd-va-dt-quang-tri

11. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cẩm Bình – Hà Tĩnh

Đề thi học kỳ I Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cẩm Bình – Hà Tĩnh gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-hoc-ky-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-cam-binh-ha-tinh

12. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-kscl-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-nghi-xuan-ha-tinh

13. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT An Giang

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT An Giang mã đề 001 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 30/12/2017 nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh trên toàn tỉnh An Giang trong giai đoạn học kỳ 1, đề thi có đáp án.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-hk1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-gd-va-dt-giang

14. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Nhật Duật – Yên Bái

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Nhật Duật – Yên Bái mã đề 001 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-tran-nhat-duat-yen-bai

15. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh

Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-kscl-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-tran-phu-ha-tinh

16.  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh gồm 4 trang với 45 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 trong giải đoạn HK1, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-phan-dinh-phung-ha-tinh

17. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam gồm 32 câu trắc nghiệm, thời gian làm bào 60 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 05/01/2018 kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn học kỳ 1, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-hk1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-gd-va-dt-quang-nam

18. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Khánh Hòa

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Khánh Hòa gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bào 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 05/01/2018 nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn học kỳ 1, đây là đợt thi lại sau sự cố lộ đề và hoãn thi tại tỉnh Khánh Hòa vừa qua.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-hk1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-gd-va-dt-khanh-hoa

19. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh

Đề thi khảo sát HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-khao-sat-hk1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-duc-tho-ha-tinh

20. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT số 2 Phù Cát – Bình Định

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT số 2 Phù Cát – Bình Định mã đề 135 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-2-phu-cat-binh-dinh

21. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ

Đề kiểm tra học kỳ I Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-hoc-ky-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-ptdtnt-tinh-phu-tho

22. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An gồm 9 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

https://www.nguyentheanh.org/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-thanh-chuong-1-nghe

23. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc mã đề 138 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-hoc-ky-1-toan-12-nam-hoc-2017-2018-truong-thpt-ben-tre-vinh-phuc