Trắc nghiệm nâng cao chuyên đề hàm số và lời giải chi tiết

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài viết "Trắc nghiệm nâng cao chuyên đề hàm số" gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề hàm số. Trắc nghiệm nâng cao về chuyên đề hàm số được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết Trắc nghiệm nâng cao chuyên đề hàm số, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

572 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao chuyên đề hàm số và đáp án chi tiết 

319 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao chuyên đề hàm số và đáp án

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong "Trắc nghiệm nâng cao chuyên đề hàm số"

Câu 12 (Cực trị hàm số): Tìm tất cả m sao cho điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = x^3+x^2+mx-1 nằm bên phải trục tung.

A. Không tồn tại m

B. 0<m<1/3

C. m<1/3

D. m<0

Câu 28 (Đồ thị hàm số): Cho hàm số y = f(x). Đồ thị của hàm số y=f'(x) như hình vẽ trên. Đặt h(x)=f(x)-x. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. h(0) = h(4)+2 < h(2)

B. h(1)+1 = h(4) < h(2)

C. h(-1)<h(0)<h(2)

D. h(2)<h(4)<h(0)