Trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong các đề thi thử Toán 2018

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM , TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ TOÁN 2018

Bài viết cùng chủ đề: Các bài toán nguyên hàm và tích phân vận dụng, vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn

 

Trích dẫn tài liệu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong các đề thi thử Toán 2018:
+ (THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 2 năm 2017 – 2018) Thể tích V của khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (C): x^2 + (y – 3)^2 = 1 xung quanh trục hoành là?
+ (THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2 năm 2017 – 2018) Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số f1(x) và f2(x) liên tục trên đoạn [a; b] và hai đường thẳng x = a, x = b (tham khảo hình vẽ dưới). Công thức tính diện tích của hình (H) là?
+ (THPT Mộ Đức-Quãng Ngãi – lần 1 năm 2017 – 2018) Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x^2 và hai đường thẳng y = a, y = b (0 < a < b) (hình vẽ). Gọi S1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng y = a (phần tô đen); S2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng y = b (phần gạch chéo). Với điều kiện nào sau đây của a và b thì S1 = S2?

...

Download đầy đủ Trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây.