Trên đời này có 2 việc khó nhất là gì?

Trên đời này có 2 việc khó nhất là gì?

Trên đời này có 2 việc khó nhất:

- 1 là nhét tư tưởng của người này vào đầu người khác.

- 2 là nhét tiền của người khác vào túi của mình

Nếu :

-  Ai làm được điều thứ 1 thành công thì gọi là thầy.

- Ai làm được điều thứ 2 thành công thì gọi là chủ .
...

Nhưng nếu làm được cả 2 điều trên thành công thì gọi đó là:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
VỢ !!!