Sơ đồ tư duy Toán 9

1. Sơ đồ tư duy căn bậc hai và căn bậc ba

so-do-tu-duy-can-bac-hai-can-bac-ba

2. Sơ đồ tư duy hàm số 

so-do-tu-duy-ham-so

3. Sơ đồ tư duy tam giác

so-do-tu-duy-tam-giac

4. Sơ đồ tư duy tứ giác

so-do-tu-duy-tu-giac

5. Sơ đồ tư duy đường tròn

so-do-tu-duy-duong-tron