Tuyển Tập Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 6

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN LỚP 6

Bài viết cùng chủ đề: Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 6

 

 

MÃ ĐỀ 01 ĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT GIỮA KÌ 1

Môn:  TOÁN 6

Thời gian: 60 phút

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Câu 1: (3 điểm): Thực hiện phép tính

 1. a. 64 + 36.19 b.  22.3 - ( 110+ 8 ) : 32        c) 72 – 36 : 32                                
 2. d. 150 - [ 102 - (14 - 11)2 .20070         e) 59 - [ 90 - (17 - 8)2 ]

Câu 2: (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:

 1. a. 41 – (2x – 5) = 18 2x . 4 = 128
 2. x + 25 = 40                                 d.  5.(x + 35) = 515

Câu 3 (0,5 điểmViết tập hợp M các số tự nhiên chẵn không vượt quá 10.

Câu 4 (1,0 điểmViết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.                          

 1. a) 2.2.2.2               b) y.y2.y3 c) 10000                    d) 812: 87

Câu 5 (1,0 điểm) Tìm * để

 1. a) 13* chia hết cho 5                       b) 53* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9  

Câu 6: Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

 1. a) Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Viết tên các tia trùng với tia Oy.
 2. b) Hai tia Ax và Oy có đối nhau không ? Vì sao?
 3. c) Tìm tia đối của tia Ax.

Bài 7. Vẽ đường thẳng xy; lấy điểm A nằm trên đường thẳng xy, điểm B không nằm trên đường thẳng xy; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

 1. Kể tên tất cả các tia gốc A?
 2. Hãy cho biết hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ?

 

 

Download trọn bộ tài liệu tại đây.