Tỷ lệ chọi thi 9 vào 10 các trường cấp 3 ở Hà Nội

Tỷ lệ chọi thi 9 vào 10 các trường cấp 3 ở Hà Nội

Tỷ lệ chọi của một số trường top là:
Trần Phú Hoàn Kiếm (1/1,4)
Việt Đức (1/1,7)
Trương Định (1/1,9
Gia Thiều (1/1,3(
Phan Đình Phùng (1/1,8)
Thăng Long (1/1,3)
Kim Liên (1/1,8)

Sáng 14-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2019-2020.

Số liệu này được tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh ngoài đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại các trường trung học cơ sở, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. 

Học sinh căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập, từ đó quyết định việc có hay không nên đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển. 

Học sinh Hà Nội được đổi nguyện vọng thi vào 10 ngày 15,16/5

Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường xem chi tiết danh sách sau:

ty le choi ha noi 1 ty le choi ha noi 2 ty le choi ha noi