Vận Dụng Cao Nhị Thức Newton

VẬN DỤNG CAO NHỊ THƯC NEWTON

 

1. Công Thức Nhị Thức Newton

Tổng hợp các công thức cơ bản liên quan tới triển khai nhị thức newton... Xem thêm tại đây.

2 .Giới Thiệu Tam Giác Pascal Và Các Dạng Toán Liên Quan Tới Nhị Thức Newton ( Phần 1 + Phần 2 ).

Giới thiệu về tam giác pascal. Tổng hợp các dạng bài tập hay về nhị thức newton: ứng dụng tích phân trong chứng minh đẳng thức tổ hợp, ứng dụng số phức chứng minh đẳng thức tổ hợp.... Truy cập tại đây để tải trọn bộ tài liệu:   Phần 1, Phần 2.

3. Các Bài Toán Hay Và Khó Về Nhị Thức Newton

 Bài tập nhị thức Newton nâng cao: nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập nhị thức một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình. Download trọn bộ 2 phần tại đây: Đề bài, Đáp án.